آرزو بکن...


گوش های خدا پر از آرزوست و دستـــهایش پر از معجزه...


آرزو بکن...


شاید کوچکترین معجزه اش بزرگترین آرزوی تو باشدhttp://www.9pic.ir/images/87156139178178806653.jpg